GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

- Vymazat osobní údaje pro marketingové účely
- Vymazat osobní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na zákaznické lince nebo písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na zákaznické lince, elektronicky e-mailem na adresu gdpr@silicmedia.cz anebo písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.